PRVNÍ ČESKÁ TOVÁRNA NA PROŠÍVANÉ PŘIKRÝVKY®
quilt
Quilt

Historie značky

seriová výroba prošívaných přikrývek v textilní továrně v Perninku u Karlových Varů byla započata 20. června 1949 pod jménem LEKO - LEhká KOnfekce, v dalších letech přejmenováno na PRŮMYSL PRÁDLA, následně jako TRIOLA. Od 1.11.1990 se továrna vyčlenila ze svazku s Triolou a byl založen státní podnik QUILT, který ukončil svou existenci rokem 1994.

Od 1.1.1995 pokračuje výroba již v soukromé společnosti QUILT spol. s r.o.

Jméno QUILT bylo zvoleno z pragmatických důvodů - vyjadřuje prošívání, vatování, prošívanou přikrývku. Slovo quilt bylo v našem českém prostředí velmi nezvyklé, neznámé, špatně vyslovované, odběrateli našich produktů neakceptované. Během 2 - 3 let se tento postoj změnil v náš prospěch - jméno a registrovaná značka QUILT se stala pro spotřebitele synonymem pro kvalitní prošívanou přikrývku.

Quilt